Här hittar du information om lästider och lovdagar för skolan med datum för skolterminerna och skolavslutning. Det finns även information om hur du ansöker om ledighet.

Lästider och lovdagar

Information om skolans terminer med datum för skolstart, skolavslutning och lovdagar hittar du under rubriken Dokument.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Ansökan om ledighet ska göras på "Blankett för ansökan om ledighet för elev i förskoleklass till år 9".
Behöver du vara ledig andra tider under läsåret ska du ansöka om detta till skolan. Det är din mentor eller rektor som tar beslut om ledighet beroende på längd, tidigare ledigheter, en bedömning av elevens situation och möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår. Lämna blanketten för ansökan om ledighet till mentor/klassföreståndare, senast tre veckor före önskad ledighet. 
Mer information om rutiner för ledighetsansökan, se rubriken Dokument.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Rektor kan bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. 
Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "SG-broby_ledighetsansokan"

Stängningsdagar inom barnomsorgen

Barnomsorgen inom Sunne kommun är stängd två dagar per år för att kompetensutveckla personalen.
Läs mer om stängningsdagar inom barnomsorgen här.