Fritidshemmen i kommunen finns på respektive grundskola. På fritids kan ditt barn vara före och efter skoltid längst till sommaren det år de fyller 13.

Under rubriken Länkar kan du se en översiktskarta över alla våra verksamheter i Sunne kommun.
Öppettider för fritidshemmen är klockan 06.00 och 18.00.

Sunne tätort

Skäggebergs fritidsSkäggebergs fritidshem, Sunne

Skäggebergs fritidshem, som är centralt belägen i Sunne i och bredvid Skäggebergsskolan, består av avdelningarna Linden 1, Linden 2 och Nya Skäggebergsgården.
Tel: 0565-160 72, 160 84, 161 69
Besöksadress: Skäggebergsv 13

Klättens fritidshem, Stöpafors

Klättens fritids

Klättens fritidshem finns i samma byggnad som Klättens skola.

Tel: 070-187 08 20 
Besöksadress: Klättenskolan, Stöpafors

Östra skolans fritidshem, Sunne

Östra skolans fritids

Östra skolans fritidshem ligger i östra delen av tätorten och intill Östra skolan. Där finns två avdelningar: Akka och Dunfin
Tel: Dunfin 070-190 35 57, Akka 070-263 78 38
Besöksadress: Brårudsvägen 4

Område Västra Landsbygd     

Gräsmarks fritidsGräsmarks fritidshem, Gräsmark

Gräsmarks fritidshem finns i samma byggnad som Gräsmarks skola.
Tel: 0565-157 12.
Besöksadress: Skolvägen 1

Svensby fritidshem, Västra Ämtervik

Svensby fritidshemSvensby fritidshem finns  i samma byggnad som Svensby skola.
Tel: 0565-157 71 morgonfritids 
157 72 eftermiddagsfritids
Besöksadress: Svanvägen 4

Område Östra landsbygd

Lysviks fritidshem, Lysvik

Lysviks  fritidshem finns i samma byggnad som Lysviks fritids
Lysviks skola.
Tel: 0565-157 19, 070 185 02 60
Besöksadress: Genvägen 1

Prästbols fritidshem, Östra Ämtervik

Prästbols fritidshem finns i samma byggnad som Prästbols fritids
Prästbols skola.
Tel:
0565-157 54.
Besöksadress: Prästbol 102

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33.Förskola, 686 80 Sunne


Rektor, Skäggebergs fritidshem och Klätten fritidshem
Anna Östlin
, kontaktinformation


Biträdande rektor, Gräsmark och Svensby fritidshem 
Karin Arvelius, kontaktinformation

Biträdande rektor, Prästbol och Lysviks fritidshem
Magnus Persson, kontaktinformation


Rektor, Östra skolans fritidshem
Fredrik Ijmker Snell, 
kontaktinformation