Som förälder känner man sig ibland väldigt ensam och villrådig. På de här sidorna hittar du råd, stöd och information om vad skolan, kommunen och du som förälder kan göra tillsammans för att skapa en trygg och trevlig uppväxt för ditt barn.

Till elevhälsan kan du vända dig för rådgivning, enklare sjukvård, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Läs mer om elevhälsan här

Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Länkar