Förskoleklass är som namnet säger ett år där eleven introduceras i de förväntningar som skolan ställer. Under minst 15 timmar i veckan får ditt barn möjlighet till utveckling och lärande.

Välkommen till förskoleklass!

I förskoleklassen ska barn med leken som främsta verktyg närma sig bokstäver, bokstavsljud och siffror så att den viktiga språk- och matematikutvecklingen stimuleras och utvecklas.

Vi sätter målet högt – alla barn i Sunne kommun ska kunna läsa efter att ha slutat årskurs 1!

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne