Som vårdnadshavare har du rätt att välja vilken skola i kommunen ditt barn ska gå i, under förutsättning att det finns plats i skolan.

undervisningNär det är aktuellt för ditt barn att börja i förskoleklass, får du en inbjudan med en preliminär placering av ditt barn i en skola i ditt upptagningsområde.

Byte av skola inom kommunen

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den ni blivit anvisad, så ska du kontakta rektorn för den skola där ditt barn har blivit placerad. Till rektorn framför du ert önskemål om annat val. Finns det plats för ditt barn enligt önskemål, så får ditt barn gå på den skolan. 

Blankett finns i högerspalten.

Väljer du att placera ditt barn i en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte rätt till skolskjuts. 

 

Byte av skola från annan kommun

Du kan ansöka om skolgång för elev som är folkbokförd i annan kommun med hjälp av blanketten som finns i högerspalten.