I Sunne kommun är barnomsorg och F-6-skolorna samlade i rektorsområden. På den här sidan hittar du information om ansvarig rektor och förskolechef för respektive område.

Ansvariga rektorer skola, F-6

 • Område Västra landsbygd
  Gräsmarks skola, Svensby skola och fritidshem
  Till kontaktinformation rektor: Anna Fransson

 • Område Västra landsbygd, Klättenskolan
  Till kontaktinformation: Lars Olsson
 • Område Östra Landsbygd 
  Lysvik och Prästbol skola och fritidshem
  Till kontaktinformation tf rektor: Anna B Larsson

 • Östra skolan och fritidshem
  Till kontaktinformation rektor: Lenita Besterman

 • Skäggebergsskolan och fritidshem
  Till kontaktinformation rektor: Lars Olsson

Ansvariga förskolechefer - barnomsorg

 • Förskolor Centrala Sunne:
  Förskolorna Prärien, Bengster, Hasselbol och Prästbol
  Till kontaktinformation förskolechef: Helena Sundqvist
 • Förskolor Östra:
  Östra förskolan, Torvnäs och Barnens Hus
  Till kontaktinformation förskolechef: Pernilla Larsson
 • Förskolor Västra:
  Svanen, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten och Björkbacken
  Till kontaktinformation förskolechef: Susanna Magnusson

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne