I Sunne kommun är barnomsorg och F-6-skolorna samlade i rektorsområden. På den här sidan hittar du information om ansvarig rektor och förskolechef för respektive område.

Ansvariga rektorer skola, F-6

Ansvariga förskolechefer - barnomsorg

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne