Sunne kommun har en väl utbyggd barnomsorg, sju F-6-skolor, en högstadieskola, två gymnasieskolor och ett LärCenter för all vuxenutbildning med bland annat yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. I kommunen finns också en fristående skola.

Från barnomsorg till grundskola år 6

Förskola, barnomsorg och grundskolor från förskoleklass till år 6 administreras av kommunens verksamhet barns lärande. 

  • I Sunne tätort finns sex förskolor, därutöver finns förskolor i Stöpafors, Svensby, Gräsmark, Lysvik, Rottneros och Prästbol
  • I tätorten finns två grundskolor: Skäggeberg och Östra skolan. I ytterområdena finns skolor i Lysvik,  Prästbol, Svensby,  Gräsmark och Stöpafors

Högstadie, gymnasium, yrkesutbildning och vuxenutbildning

Ungdomars och vuxnas lärande heter verksamheten som administrerar skolutbildning från högstadiet och uppåt. 

Högstadium

Fryxellska skolan är en högstadieskola för år 7 till 9. Skolan ligger i Sunne och har hela kommunen som sitt upptagningsområde.

Gymnasieskolor och yrkesutbildning

I Sunne kommun finns en gymnasieskola med två enheter: SG/Broby och SG/Södra Viken. Brobygrafiska är vår verksamhet för yrkeshögskola och uppdragsutbildning.

  • SG/Broby, Sunne Gymnasieskola Broby är gymnasium med utbildningar inom grafisk teknik och design, media och högskoleförberedande program
  • SG/Södra Viken, Sunne Gymnasieskola Södra Viken är en gymnasieskola med yrkesprogram inom skog och transport
  • Brobygrafiska är vår yrkeshögskola och uppdragsutbildning

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har ett LärCenter som hjälper dig till rätt utbildning på hemmaplan eller på annan ort. I kommunen hittar du KomVux, Folkhögskola, yrkeshögskola och uppdragsutbildning.

Fristående skolor

Förutom de sju kommunala skolorna finns den fristående skola, Ekeby skola.  Kyrkan har också en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.

 

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne