Skolornas och förskolornas kvalitetsredovisningar berättar hur respektive enhet har nått de mål som beskrivs i de lokala arbetsplanerna.

Arbetsplan

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan som visar hur man vill uppnå de mål som kommunstyrelsen har fastställt i skolplanen och de mål som varje förskola och skola formulerar. 
Arbetsplanerna revideras kontinuerligt för att spegla den levande vardagen och tillkommer i samarbete mellan skolledning, personal, elever och föräldrar. 
Den lokala arbetsplanen hittar du på respektive skolas hemsida här på sunne.se

Kvalitetsredovisning

Arbetsplanen utvärderas varje år och resultatet presenteras i den lokala kvalitetsredovisningen.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne