Skolan är den plats där alla har möjlighet att ta del av kultur, därför ska alla elever från 4–19 år ha möjlighet att en gång per termin få ta del av en professionell föreställning eller scenupplevelse i form av teater, dans, musik eller konst.

Värmlands bästa kulturklimat

BarnkulturSunne kommun har i många år bedrivit en medveten satsning på barnkultur. 2011 antogs en ny kulturplan med visionen Värmlands bästa kulturklimat. I kulturplanen stärks betydelsen av barn och ungdomskultur, där Sunne specifikt utmärker sig som en motor i utveckling av barn och ungdomskulturen i länet.

Kulturskolans verksamhet har breddats från en musikskola till att även omfatta dans, bild, drama och även cirkus. Under flera år har vi också drivit flera speciella projekt i form av berättarstugor, rytmverkstäder, bild - och dansprojekt.

Läs mer om kultur i skolan, du hittar dokumentet i högerspalten

Målsättningar för att utveckla och förstärka kulturen i skolan

I dokumentet kultur i skolan som du hittar i högerspalten kan du läsa mer om hur vi ska genomföra dessa mål för elever i olika åldrar.

 • Konstnärlig dans
  Målsättningen är att få lärarna använda dans i sin ordinarie undervisning och att ge eleverna möjlighet att uttrycka känslor genom sin kropp
 • Drama
  Alla elever skall få prova på drama i undervisningen. Det skapar större intresse och trygghet i olika ämnen genom att improvisera och dramatisera
 • Bild och form
  Konstnärerna samarbetar med lärarna i olika ämnen för att bl a åskådliggöra vår historiska utveckling
 • Digitalkompetens
  Elever och lärare skall få lära sig olika verktyg för att kunna arbeta med film och animation i undervisningen
 • Kulturgarantin
  alla elever erbjuds en scenföreställning med teater, dans eller musik per termin
 • Skrivartävlingen i Selmas spår
  Alla elever skall delta i tävlingen som i år ska filmas av eleverna själva men hjälp av Film i Värmland och visas på biografen i Sunne
 • Utveckla samarbete med Västanå Teater
 • Utveckla vår berättartradition
  Stimulera entreprenörskapet inom kulturen i samarbete med företag och andra aktörer i bygden och producera aktiviteter och produkter som förstärker det kulturella arvet samt utvecklar nya idéer
 • Grafittivägg på högstadiet
  En stor utvändig "grafittivägg "på ca 300 kvm, där elever tolkar Selma Lagerlöfs berättelse

Kontakt

Näringslivsenheten
E-post: naringsliv@sunne.se
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturutvecklare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne