Sunne kommun och kulturkontoret har under många år bedrivit en medveten satsning på barnkultur.

Alla elever från 4 -19 år omfattas av Sunne kommuns kulturgaranti. En gång per termin får eleverna ta del av en professionell föreställning eller scenupplevelse i form av teater, dans, musik eller konst.

Fler exempel på barnkultur i Sunne kommun är:
Skapande skola-projekt, tillgång till offentlig barnteater, olika lovaktiviteter, After school på biblioteket och barnverksamhet som börjar redan med spädbarnen.

Kulturskolan

Kulturskolan driver också en omfattande verksamhet med musik, dans, bild och form. I projektform arrangerar Kulturskolan också film-, teater- och skrivarkurser. 

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-164 04
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Gunilla Hallgren
Kulturutvecklare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne