Bildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om barnomsorg och utbildning. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Bildningsutskottets verksamhetsområden

I huvudsak behandlas ärenden som rör lärande:

  • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • Grundskola och särskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
  • Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar

Beslutsvägar

  • Bildningsutskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Ledamöter och ersättare i bildningsutskottet

Ledamöter

Freddy Kjellström (C), ordförande

Fredrik Andersson (M), vice ordförande

Toleif Högberg (C) 

Linda Johansson (S)

Jelena Krönström (HS)

Kontakt

Freddy Kjellström
bildningsutskottet ordf, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-19 18 147

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34, 072-204 55 89
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Adress: 
Sunne kommun
1. Bildningsutskottet
686 80 Sunne

Besöksadress:
Kommunhuset, Kvarngatan 4

E-post: kommun@sunne.se