Höstterminen när ditt barn fyller sex år inträder skolplikten och då börjar barnet i förskoleklass.

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform som, under minst 15 timmar i veckan, stimulerar ditt barns utveckling och lärande och förbereder för fortsatt utbildning.

 Alla barn är garanterad plats i förskoleklass och skola inom det upptagningsområde man bor. Vårdnadshavare har möjlighet att välja en annan skola än den där barnet är garanterad plats. När man väljer förskoleklass väljer man även grundskola. I de fall där fler barn väljer en viss skola än det finns platser för, prioriteras de som bor i skolans upptagningsområde därefter de som har syskon på vald skola. Målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin anvisade skolenhet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Om man väljer en annan skolenhet än anvisade enhet kan rätten till skolskjuts upphöra.
Läs mer och gör ansökan om skolskjuts här.

Fritidshem

Barnet har rätt till fritidshem före och efter skoltiden.  Observera att om barnet har förskoleplats och inte har behov av fritidshem ska förskoleplatsen sägas upp två månader innan avslut från förskolan. Säger man inte upp platsen blir barnet automatiskt överflyttat till fritidshem och avgift tas ut.

Läs mer och ansök om fritidshemsplats via Schoolsoft

Närmare upplysning om de olika skolorna kan ni få genom att kontakta respektive rektor, för kontaktuppgifter se sunne.se

 


Ekeby skola, som är en fristående skola, har egna ansökningsrutiner.

 

 

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne