Covid-19

2021-10-06

Information om smitta

Vi har idag fått kännedom om en elev med Covid-19 befunnit sig i verksamheten. Berörd personal är kontaktad likaså de elever som suttit närmast eleven. Information till aktuell klass går ut via mail av mentor.