På den här sidan kan du experimentera

Sidan är gömd, enkel adress till sidan är: https://sunne.se/xtestlarcenter 

Kontakt

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne