Kombinationsutbildning, yrkesutbildning och studier i svenska

Lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb. Vi kallar det kombinationsutbildning.

I våra kombinationsutbildningar läser du på heltid 40 timmar i veckan, varav cirka 25 timmar är studier på plats i skolan, plus eget skolarbete hemma.

Studierna håller ett högt tempo då du läser svenska tillsammans med en yrkesutbildning på gymnasienivå.

Vi har frisök till våra kombinationsutbildningar. Läs mer om frisök och yrkesutbildningar.

Kombinationsutbildningar 

Hotell / Våningsservice / Servering

Den här utbildningen passar dig som vill lära dig hotellbranschen genom praktiskt arbete. Efter avslutad utbildning kan du jobba på hotell, vandrarhem eller konferensanläggningar.

Exempel på arbetsuppgifter är till exempel lokalvård eller bufféservering.

Du får också kunskaper för enklare arbeten inom besöksnäringen och att ge service till gäster och kunder.

Utbildningen omfattar totalt 600 gymnasiepoäng, 200 poäng yrkessvenska på grundläggande nivå och svenska som andraspråk eller SFI på individuell nivå.

Kurserna som ingår är:

 • Service och bemötande 1
 • Resmål och resvägar 1
 • Logi
 • Våningsservice 1
 • Våningsservice 2
 • Frukost och bufféservering
 • Yrkessvenska
 • Svenska som andraspråk på individuell nivå

Omsorg om äldre

Denna utbildning passar dig som har vill jobba med människor, är uppmärksam och ansvarsfull.

Efter utbildningen kan du jobba som omsorgsassistent inom vården. Det innebär att du arbetar med det praktiska omsorgsarbetet.

Arbetsuppgifterna kan vara att hjälpa äldre att sköta personlig hygien och måltider, påminner dem att ta sina mediciner och tar ut dem på promenader.

Utbildningen omfattar totalt 600 gymnasiepoäng, 200 poäng yrkessvenska på grundläggande nivå och svenska som andraspråk eller SFI på individuell nivå.

Kurserna som ingår är:

 • Kommunikation
 • Hälsopedagogik
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Social omsorg 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Yrkessvenska
 • Svenska som andraspråk på individuell nivå

Utbildningen är förberedande för vidare utbildning mot vårdbiträde eller undersköterska.

Omsorg om barn

Det här är ett bra val för dig som har lätt för att samarbeta och vill ha ett socialt jobb i framtiden där det växande barnet står i centrum.

Efter denna utbildning kan du jobba med barn inom barnomsorgen.

Du får lära dig om det vardagliga praktiska arbetet på en förskola och att bemöta barn och föräldrar med olika behov i olika situationer.

Utbildningen omfattar totalt 600 gymnasiepoäng, 200 poäng yrkessvenska på grundläggande nivå och svenska som andraspråk eller SFI på individuell nivå.

Kurserna som ingår är:

 • Kommunikation
 • Hälsopedagogik
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etik och människans livsvillkor
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Yrkessvenska
 • Svenska som andraspråk på individuell nivå.

Efter utbildningen kan du ansöka till en fördjupning och studera vidare mot barnskötare eller bredda dina kunskaper mot äldreomsorg.

Kök / Matlagning

Denna utbildning passar dig som är social och tycker om att arbeta i ett högt tempo.

Efter utbildningen kan du jobba som måltidsbiträde.

Måltidsbiträdet plockar fram och förbereder maten innan den tillagas i köket. Det kan innebära att skölja, skala och hacka grönsaker. Du hjälper kockarna och deltar i enklare matlagning.

Utbildningen är förberedande för vidare utbildning mot kock.

Kurserna som ingår är:

 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
 • Frukost och bufféservering 1
 • Hygien
 • Livsmedels- och näringskunskap
 • Service och bemötande 1
 • Matlagning 1
 • Yrkessvenska
 • Svenska som andraspråk på individuell nivå.

Lärlingsutbildning

Målbiträdesutbildningen är en lärlingsutbildning. Det betyder att du är på en arbetsplats större delen av din studietid.

Praktik ingår i utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) som tidigare hette praktik, ingår i utbildningen. Under din praktikperiod måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Studiemedel

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Ansökningsblankett och ett personligt brev

Du ansöker genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett tillsammans med betyg, ett personligt brev, och ett personbevis från Skatteverket. Adressen hittar du under kontakter längst ner på sidan.

Därefter sker intervjuer och tester inför antagning. 

Ansökningsperiod

Du kan ansöka till kombinationsutbildningen från och med 15 oktober. Antagning sker löpande så länge det finns platser kvar.

Kontakta Lärcenter Sunne för mer information.