Anpassad vuxenutbildning

Du som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada kan söka till Komvux som anpassad utbildning.

Det finns olika nivåer gällande Komvux som anpassad utbildning.

 • Grundläggande nivå som motsvarar ämnen i anpassad grundskolas ämnen eller ämnesområden.
 • Gymnasial nivå motsvarar kurser som ges i anpassad gymnasieskolas nationella program.
 • Du som har rätt att läsa SFI men som behöver ett eget upplägg av kursen på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller har en förvärvad hjärnskada.

 

Nya kunskaper som du inte redan har

Syftet med Komvux som anpassad utbildning är att du ska få lättare att klara av ditt boende, fritid och sysselsättning.

I samband med att du ansöker om studier tar skolan fram en individuell studieplan för dig som beskriver varför du studerar och vilka kurser som du vill läsa. Kursen eller utbildningen planeras tillsammans med dig och utgår från din tidigare utbildning eller erfarenhet. Hur ofta och hur länge du går i skolan varierar och det går att dela upp en kurs i delkurser och du studerar i mindre grupp.

Kurs med kombinerad samhällskunskap och digital kompetens

Under läsåret 2022–2023 kommer elever inom komvux som anpassad utbildning, tidigare särskild utbildning, erbjudas att studera samhällskunskap 150 poäng och digital kompetens 100 poäng.

Kurserna studeras integrerat på plats på Sunne LärCenter. Elevernas individuella studieplaner fastställs utifrån den enskildes behov, förmåga och önskemål. 

Genom undervisningen i kursen samhällskunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över demokratiska grundläggande värden, principer och arbetssätt
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor
 • jämföra och värdera tjänster och service som samhället erbjuder
 • använda digitala verktyg för att utföra ärenden och nyttja tjänster
 • söka information från olika källor och resonera om deras trovärdighet och relevans
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Undervisningen i ämnet digital kompetens ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.

I mån av plats kan kommunen ha antagning under året till olika kurser. Har du frågor eller behöver boka en tid för att fylla i din ansökan kan du kontakta personal vid Lärcenter.