Validering av tidigare kunskaper

Om du är vuxenstuderande har du möjlighet att få tidigare kunskaper validerade. Det innebär att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, dokumenterade och erkända.

Validering innebär att du genom olika typer av tester uppvisar att du redan uppfyller delar av kunskapskraven.

Det kan leda till en anpassning av kursen så att du bara arbetar mot de kunskapskrav inom vilka du inte redan har uppvisat betyg. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.