Grundläggande vuxenutbildning

Kurserna motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Den grundläggande vuxenutbildningen ska ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att delta i samhälls- och arbetsliv.

Här kan du läsa som har kortare utbildning än 9 år eller har behov av att repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Det är varje kommuninvånares rättighet att erhålla utbildning inom grundläggande vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning passar för dig 

För dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå och behörighet för att studera på gymnasienivå.

Du kan studera grundläggande vuxenutbildning:

 • från och med första juli det år du fyller 20 år,
 • om du saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan,
 • om du bor i Sverige och är folkbokförd i en kommun.

Ämnen du kan studera 

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk