Brobygrafiska, yrkeshögskola och uppdragsutbildning

Brobygrafiska Utbildning erbjuder yrkeshögskoleutbildningar (YH) och uppdragsutbildningar inom områdena grafisk teknik och design, förpackningsdesign och digitala medier.

På Brobygrafiska kan du utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan från idé till förverkligande, i en komplett teknisk miljö och med stora internationella möjligheter. 9 av 10 har vanligtvis jobb efter en YH-utbildning.

Praktik inom yrkeshögskola, LIA

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

Person som arbetar vid dator på Brobygrafiska.
Elev som arbetar på Designtorget på Brobygrafiska.