Brobygrafiska, yrkeshögskola och uppdragsutbildning

Brobygrafiska Utbildning erbjuder yrkeshögskoleutbildningar (YH) och uppdragsutbildningar inom områdena grafisk teknik och design, förpackningsdesign och digitala medier.

På Brobygrafiska kan du utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan från idé till förverkligande, i en komplett teknisk miljö och med stora internationella möjligheter. 9 av 10 har vanligtvis jobb efter en yh-utbildning.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar hos Brobygrafiska här