Studiemedel för dig som studerar på vuxenutbildningen

Det finns olika bidrag och lån som du kan ansöka om när du studerar inom vuxenutbildning. Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du studerar, vilken nivå du studerar på och hur gammal du är.

Du kan ansöka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN, och ansökan ska göras digitalt på CSN:s hemsida.

Studiemedlet består av två delar: en bidragsdel och en lånedel. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid, hur många veckor du studerar och din ålder. Din tidigare studiebakgrund och etablering på arbetsmarknaden kan också påverka hur högt bidraget blir.

För dig som är utländsk medborgare gäller särskilda regler.

Varje kurs är värd ett visst antal poäng. Om du lägger ihop poängen för kurserna du läser får du fram dina studiers omfattning. För att få studiemedel för heltidsstudier måste du läsa minst 20 poäng/vecka.

Studiestartsstöd för vissa arbetslösa

Detta är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få i högst 50 veckor för studier på grundskole- eller gymnasienivå. Du måste uppfylla vissa krav, bland annat ska du vara mellan 25–56 år, arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen, ha en kort tidigare utbildning och du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren.

Ansökan om studiestartsstöd görs av Sunne Lärcenter

Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet och det är till Lärcenter Sunne som du ska lämna din ansökan. Om du tillhör målgruppen så skickar vi din ansökan vidare till CSN, som sedan tar beslut.

Övriga ersättningar

I vissa fall kan du studera och få ersättning från andra instanser än CSN, till exempel från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Vi på Lärcenter Sunne kan inte göra ansökan åt dig, det är du själv som måste göra det.

Däremot vill vi att du kontaktar oss om du tror att det kan vara aktuellt för dig, så hjälper vi dig gärna vidare.