Studievägledning för dig som är vuxen

Ibland kan det vara svårt att hitta och välja rätt utbildning. Är du vuxen och vill studera eller göra ett yrkesbyte? Då finns vi här för studie- och yrkesvägledning. Tveka inte att kontakta oss och få guidning.

Dina intressen, styrkor, egenskaper, värderingar eller behov kanske har förändrats över tid, utan att du riktigt funderat över det. Det är också bra att få hjälp med att se olika lösningar och alternativ, om dina förutsättningar och mål ändras.

Detta är exempel frågor som vi kan hjälpa dig med:

  • val av yrke eller byte av yrke
  • vilken utbildning passar just dig
  • är du behörig
  • var finns utbildningen
  • hur gör jag när jag ansöker
  • kan jag få några bidrag
  • vad är studielån.

Vi träffas i ett vägledningssamtal och tar fram en studieplan för dig

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare kan du få stöd med att klargöra vad du vill och hur du kan nå dina mål.

Om det innebär studier kan du få hjälp att göra en plan för dina studier. Alla som går en kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan som innehåller information om målet med dina studier och vilka kurser eller vilken utbildning som du behöver gå för att nå målet.

Den individuella studieplanen tar vi fram tillsammans med dig, vid ett så kallat vägledningssamtal. Vi vill gärna att du förbereder dig innan vi träffas i ett vägledningssamtal:

Innan mötet

Innan mötet är det bra att fundera över vad du kan ta reda på själv och vad du behöver hjälp med av studie- och yrkesvägledare. Notera frågor och funderingar på valfritt sätt som stöd för minnet och ta med det till samtalet.

Skicka in en kopia av ditt betyg till studie- och yrkesvägledaren innan samtalet, exempelvis  gymnasiebetyg om du har studerat på gymnasiet.

Om du får förhinder är det viktigt att du avbokar din tid då vi har hög förfrågan på vägledningssamtal.

Till mötet är det bra om du tar med dig:

  • dina betyg
  • en lista med frågor du vill ha svar på
  • tankar om dina egna personliga mål.

Boka tid för enskilt samtal

Vägarna till utbildning är många och det kan vara svårt att veta hur du ska gå tillväga när du ska söka till en utbildning. Du är välkommen att boka tid för ett enskilt samtal, skicka e-post till vår studie- och yrkesvägledare.