Här hittar du mer om hur det fungerar med studier på komvux, som till exempel studietakt och distansstudier. Här finns även information om hur du ansöker till en kurs eller en yrkesutbildning.

Saknar du grundläggande behörighet eller behöver särskild behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola? Som kommuninnevånare har du i så fall rätt att läsa på vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. 

På komvux kan du läsa in eller komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Du hittar också kompletta yrkesutbildningar och enstaka kurser i vårt utbud. Vi har vår verksamhet igång året om med kontinuerligt intag på våra kurser

Flexibel studietakt

Den kommunala vuxenutbildningen är flexibel och individanpassad vilket bland annat innebär att du kan läsa i en studietakt som passar dig. Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid. De flesta av våra utbildningar sker på distans. Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Du bestämmer själv vilka ämnen du ska läsa, och hur du ska kombinera dem. Om du vill kan du läsa bara en eller ett par enstaka kurser. Utbildningarna är mer koncentrerade och antal undervisningstimmar färre än i vanliga skolan. 

Distansstudier

Undervisningen är inte bunden till en viss plats utan du studerar via en lärplattform och har kontakt med din lärare via mail, telefon eller webbkamera. Tillgång till en dator med internetuppkoppling krävs samt tillgång till en enklare webbkamera en eller ett par gånger under kursens gång. 

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår obligatoriska nationella prov som du gör på Lärcenter.

Ansök om kurs på KomVux

Du ansöker alltid till alla kurser hos din hemkommun. Det betyder att är du skriven i Sunne kommun ska du använda vår e-tjänst som du hittar här. 

Det är alltid hemkommunen som beslutar om du  får läsa kursen eller utbildningen på komvux eller inte. Om du vill läsa en hel yrkesutbildning kontaktar du SYV för information och planering.

Läs mer om hur det går till att söka till komvux här

Gymnasial yrkesutbildning i annan kommun

Är du folkbokförd i Sunne och vill söka till kommunal vuxenutbildning på annan ort ska skicka din ansökan till LärCenter Sunne för beslut om interkommunal ersättning. Innan vi skickar in din ansökan bör vi också diskutera om motsvarande utbildning kan erbjudas på hemmaplan.

För gymnasial yrkesutbildning i andra kommuner gäller antagning enligt Skollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning - se utdrag.

Ansök till komvux på e-tjänst

Ansök till kurser och kurspaket på komvux med vår e-tjänst. 
Välkommen med din ansökan, till e-tjänsten.

Kontakt

Sunne LärCenter
E-post: larcenter@sunne.se
Tel: 0565-179 25
Besök: Idéum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130. LärCenter, 686 80 Sunne