Här kan du läsa mer om kurserna som ingår utbildningen till vårdbiträde/undersköterska.

Kurser i utbildningen

För att kunna ta del av utbildningen bör du ha en egen dator och internet. Via LärCenter får du tillgång till Office 365.

Steg 1, vårdbiträde:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Social omsorg 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Omvårdnad 1
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1

För dig som saknar betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 så läses den i direkt anslutning till steg 1 innan steg två påbörjas.

Steg 2, undersköterska:

 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Hälso- och sjukvård 2 
 • Omvårdnad 2 
 • Socialomsorg 2 
 • Psykiatri 2
 • Vård och omsorg - specialisering 

För dig som saknar betyg i samhällskunskap på gymnasienivå så läses Samhällskunskap 1a1 i direkt anslutning till steg 2 innan diplom utfärdas.

Kontakt

Sunne LärCenter
E-post: larcenter@sunne.se
Tel: 0565-179 25
Besök: Idéum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130. LärCenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Bibbi Eriksson
Biträdande rektor Vuxenutbildningen/SG Broby
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Vuxenutbildningen, 686 80 Sunne