Utbildningen steg 1 till vårdbiträde pågår. Steg 2 till undersköterska planeras hösten 2022.  Du som är vårdbiträde eller har motsvarande utbildning kan söka steg 2.

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande och givande yrke där du är med och gör skillnad för människor i behov av stöd i.

En utbildning i två steg

Vård och omsorgsutbildningen omfattar 1500 poäng och sker på plats i Sunne. Två - tre dagar per vecka har du lärarledd undervisning, vissa tillfällen är obligatoriska.

Utbildningen läses i två steg under cirka 1,5 år och innehåller tre praktikperioder. 

 • Efter steg 1 kan du börja jobba som vårdbiträde.
 • Väljer du att fortsätta med steg 2 så kan du arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller omsorg/LSS. 

Utbildningen innebär heltidsstudier, 20 poäng per vecka, som är studiemedelsberättigande via CSN. Studiemedel bör sökas för hela läsåret då vissa av kurserna läses tillsammans.
Litteratur står du själv för.

Läs mer om kurserna i utbildningen här

Kompetenser utbildningen leder till

Vård och omsorgsutbildning för vuxna passar dig som vill ha ett arbete där människan står i centrum. Du kommer att ta del av vårdtagarnas hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

 • Efter slutförd utbildning är du diplomerad undersköterska för arbete i kommun och region eller i den privata sektorn.
 • Insikt om du utför ett betydelsefullt yrke där du bemöter och vårdar sjuka människor i hemmet, på ett boende eller på en vårdavdelning och i en vardag som kan vara svår för vårdtagaren.
 • Kompetens att arbeta som undersköterska, sjukvårdbiträde, skötare, personlig assistent eller boendestödjare inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.
 • Förståelse för människors individuella behov
 • Kunskap om vilken betydelse livsstilen har för hälsan.
 • Kompetens att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och vetskap om hur människor reagerar då de är sjuka eller hamnar i svåra situationer.
 • Kunna ta ansvar för personlig vård, utföra både medicintekniska, samt administrativa och sociala uppgifter.
 • Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet.
 • Kompetens att handleda elever och framtida medarbetare i detta viktiga yrke.

 

Kontakt

Sunne LärCenter
E-post: larcenter@sunne.se
Tel: 0565-179 25
Besök: Idéum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130. LärCenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Bibbi Eriksson
Biträdande rektor Vuxenutbildningen/SG Broby
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Vuxenutbildningen, 686 80 Sunne

Kontakta SYV

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för mer information om yrkesutbildning.