Yrkesvux i Sunne erbjuder ett-åriga yrkesutbildningar. Kan vi inte erbjuda dig den yrkesutbildning du söker på hemmaplan finns det möjlighet att köpa utbildningen i andra kommuner.

Våra utbildningar

  • Ekonomiassistent/Administratör 40 veckor (800p)
  • Industri Bas 35 veckor (700p)
  • Vård och omsorg 75 veckor (1500p)
  • Industri lärling 40 veckor (800p)
  • Kock lärling 40 veckor (800p)

Gymnasial yrkesutbildning i annan kommun

Är du folkbokförd i Sunne och vill söka till kommunal vuxenutbildning på annan ort ska skicka din ansökan till LärCenter Sunne för beslut om interkommunal ersättning. Innan vi skickar in din ansökan bör vi också diskutera om motsvarande utbildning kan erbjudas på hemmaplan.

För gymnasial yrkesutbildning i andra kommuner gäller antagning enligt Skollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning - se utdrag.

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne