Vet du om att du kan göra din tenta hemma i Sunne istället för att åka till din studieort? Vi tar ut en tenteringsavgift, men det går bra att boka tid för att göra din tenta på LärCenter.

Tenteringsavgift

För studenter som i sina studier inte är registrerade på LärCenter Sunne tar vi ut en tenteringsavgift om 50:-/timma för att täcka omkostnader i samband med tentering. Timdebiteringen gäller ordinarie arbetstid. För tentering på andra tider kan vi eventuellt hjälpa till med tenteringsvakt, men måste då ta ut en högre avgift.

Vid utebliven avbeställning debiteras personalkostnaden fullt ut. Om du bokat tentamenstid på LärCenter Sunne måste du höra av dig med avbeställning, eftersom vi ofta bokar annan personal än ordinarie som tentavakter.

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne