För dig som ska studera finns här en samling med bra webbsidor.

Studiefinansiering

  • CSN - Centrala StudiestödsNämnden - allt om studiefinansiering.

Studielitteratur

Svenska högskolor och universitet

Högskolor

 Yrkeshögskolor

Gymnasial utbildning, grundvux, folkhögskolor med mera

Väglednings-/
informationsportaler 

 Jobbrelaterade länkar

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59, 076-100 12 63
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Känner du till ytterligare adresser som du vill dela med dig av? Skicka i så fall in förslaget till någon av ovanstående kontakter.