Kurserna motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Den grundläggande vuxenutbildningen ska ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att delta i samhälls- och arbetsliv.

Här kan du läsa som har kortare utbildning än 9 år eller har behov av att repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning.

Det är varje kommuninvånares rättighet att erhålla utbildning inom grundläggande vuxenutbildning. Behörig att delta i grundläggande vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:
från och med andra halvåret det år man fyller 20 år.  

 

Ämnen

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59, 076-100 12 63
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne