KomVux Sunne har ett brett utbud av utbildningar för vuxna: grundvux, gymnasial vuxenutbildning med både teoretiska kurser och yrkesutbildningar samt svenska för invandrare SFI.

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få genom gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad med samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet. De teoretiska kurserna har kontinuerlig antagning och studieformen är distans.

Behörig till KomVux

Behörig att delta i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet  och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år
  • när man slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri

Läromedel och övrigt undervisningsmaterial bekostar Du själv. Om Du önskar genomföra en prövning är kostnaden 500:- per kurs.

Gymnasial vuxenutbildning

Huvuddelen av Sunnes utbildning inom gymnasial vuxenutbildning sker genom distansstudier.  Vi erbjuder ett stort utbud av kurser - se vår broschyr.

Yrkesvux- gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ekonomiassistent - 1-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med ekonomi, marknadsföring eller administration. Start aug 2017.

 

Utbildning i annan kommun 

Kurser/utbildningar som inte ges vid KomVux Sunne kan ansökas i annan kommun och beviljas av hemkommunen i enlighet med rådande skollag och vuxenutbildningsförordning och om budgetsutrymme finns se denna länk - kontakta gärna LärCenter för ytterligare information.

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59, 076-100 12 63
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne