Arbetsförmedlingen bedriver utbildning via upphandling från olika utbildningsanordnare. Du som är minst 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös samt är inskriven på en arbetsförmedling kan erbjudas utbildning genom Af.

En arbetsmarknadsutbildning är en kortare utbildning som ska göra det lättare för dig att snabbt få ett jobb. Det är din lokala arbetsförmedling som beslutar om du ska få gå en arbetsmarknadsutbildning. Eftersom utbildningen ska leda till ett arbete är den yrkesinriktad.

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Arbetsförmedlingen i Sunne
Besöksadress: Älvgatan 36
Telefon: 077-160 00 00
Webb: Arbetsförmedlingen i Sunne

Länkar