Biblioteken är en stor källa till kunskap. Hos biblioteken finner du såväl skön- som facklitteratur, tidningar och tidskrifter, musik, film, databaser mm.

Biblioteket i Sunne

dator, bibliotekBiblioteket i Sunne har fyra bokningsbara datorer för studier. 
På Biblioteket kan du även låna kurslitteratur. Studiebibliotekarie Mia Huss vid Sunne bibliotek kan hjälpa dig med mer information om kurslitteratur.Kontaktinformation till studiebibliotekarie Mia Huss finns i högerspalten.

Länk till Sunne biblioteks sidor på webben hittar du också i högerspalten.

Studenter från Karlstads universitet har möjlighet att logga in i studentnätet från oss.

Universitetsbiblioteket i Karlstad

För dig som studerar vid Karlstads universitet finns möjlighet till fjärrlån- och service.

Biblioteken i Värmland har en gemensam bibliotekswebb

Bibliotekswebben ska fungera som ett 24-timmarsbibliotek och göra det enklare för låntagarna att använda biblioteket hemifrån. Du hittar länken i högerspalten.

Kontakt

Erik Öhrn
It-bibliotekarie, ansvarig bibliotekarie
E-post: erik.c.ohrn@sunne.se
Tel: 0565-16176
Besök: Biblioteket, Storgatan 39
Adress: 36. Biblioteket, 686 80 Sunne