Hoppade du av skolan? Valde du "fel" program på gymnasiet? Saknar du behörighet till högskolan? Eller har du för låga betyg för den utbildning du vill söka? På Komvux får du en andra chans.

  • Vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå.
  • Utbildningen motsvarar den som ges i grundskolan och på gymnasiet, men studierna är mer koncentrerade och antal undervisningstimmar färre än i vanliga skolan.
  • Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid. De flesta av våra utbildningar sker på distans.
  • Du bestämmer själv vilka ämnen du ska läsa, och hur du ska kombinera dem. Om du vill kan du läsa bara en eller ett par enstaka kurser.

På LärCenter Sunne kan du läsa gymnasiekurser både lokalt via flexstudier och/eller på distans. Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Som kommuninnevånare har du rätt att läsa på vuxenutbildningen i den egna hemkommunen om du saknar grundlläggande behörighet eller behöver särskild behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola.

Den kommunala vuxenutbildningen ska vara felxibel och individanpassad vilket bland annat innebär att du ska kunna läsa i en studietakt som passar dig. Vi har vår verksamhet igång året om med kontinuerligt intag på våra kurser.

Flexstudier

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på LärCenter. Handledning sker 1-3 timmar i veckan dag eller kväll beroende på schema och kurs. Första tillfället är obligatoriskt. Tillgång till datoruppkoppling krävs.

Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov som du gör på Lärcenter.

Distansstudier

Undervisningen är inte bunden till en viss plats utan du studerar via en lärplattform och har kontakt med din lärare via mail, telefon eller webbkamera. Tillgång till en dator med internetuppkoppling krävs samt tillgång till en enklare webbkamera en eller ett par gånger under kursens gång. För närvarande använder vi oss av Hermods som utbildningsanordnare för våra distanskurser.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I alla kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov som du gör på Lärcenter.

 

Kontakt

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne