Huvuddelen av Sunnes utbildning inom gymnasial vuxenutbildning sker genom distansstudier.

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få genom gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningenär kursutformad. Det är samma kursplaner och betygskriterier inom kommunal vuxenutbildning som inom gymnasieskolan för ungdomar.

På LärCenter Sunne kan du läsa gymnasiekurser både lokalt via flexstudier och/eller på distans. Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.

Som kommuninnevånare har du rätt att läsa på vuxenutbildningen i den egna hemkommunen om du saknar grundlläggande behörighet eller behöver särskild behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola.

Den kommunala vuxenutbildningen ska vara felxibel och individanpassad vilket bland annat innebär att du ska kunna läsa i en studietakt som passar dig. Vi har vår verksamhet igång året om med kontinuerligt intag på våra kurser.

Flexstudier

Du studerar via en lärplattform och har tillgång till din lärare eller handledare på LärCenter. Handledning sker 1-3 timmar i veckan dag eller kväll beroende på schema och kurs. Första tillfället är obligatoriskt. Tillgång till datoruppkoppling krävs.

Fler obligatoriska handledningsträffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov som du gör på Lärcenter.

Distansstudier

Undervisningen är inte bunden till en viss plats utan du studerar via en lärplattform och har kontakt med din lärare via mail, telefon eller webbkamera. Tillgång till en dator med internetuppkoppling krävs samt tillgång till en enklare webbkamera en eller ett par gånger under kursens gång. För närvarande använder vi oss av Hermods som utbildningsanordnare för våra distanskurser.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid. I alla kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår också obligatoriska nationella prov som du gör på Lärcenter.

Mer information hittar du i vår utbildningskatalog som du hittar i högerspalten. Där hittar du även ansökningsblankett. Vilka kurser du kan läsa via Herrmods hittar du via länken till höger

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxen/gymnasieutbildning.
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59, 076-100 12 63
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Länkar