Kurserna motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Den grundläggande vuxenutbildningen ska ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att delta i samhälls- och arbetsliv.

Här kan du läsa som har kortare utbildning än 9 år eller har behov av att repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning.

Det är varje kommuninvånares rättighet att erhålla utbildning inom grundläggande vuxenutbildning. 

För vem passar grundläggande vuxenutbildning?

För dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå och behörighet för att studera på gymnasienivå.  Du kan studera grundläggande vuxenutbildning:

 • Från och med första juli det år du fyller 20 år.
 • Om du saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
 • Om du bor i Sverige och är folkbokförd i en kommun.

Ämnen

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Kontakt

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Dokument

Länkar