Vår förhoppning är att du på de här sidorna ska hitta fakta och viktiga länkar till mer information om Sunne Gymnasieskola som består av SG/Broby och SG/Södra Viken.

I menyn till vänster har vi samlat viktig information om fakta och insyn i verksamheten. Här hittar du också skolans alla viktiga styrdokument:

  • Varje elev i gymnasiet har ett utvecklingssamtal per termin.
  • Varje gymnasieenhet utvärderar sitt arbete och resultatet redovisas i en årlig kvalitetsredovisning
  • Gymnasiets arbete mot mobbing beskriver hur skolan arbetar mot kränkningar, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga. Arbetet utvärderas varje år och som ligger till grund för ny plan..
  • På nationell nivå finns läroplanen och skolverkets kursplaner och betygskriterier som styr skolans inriktning

Kontakt

Karin Lundkvist
Studie- och yrkesvägledare, Lärare kärnämne
E-post: karin.lundkvist@sunne.se
Tel: 0565-168 06
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne