På de här sidorna får du en översiktlig presentation av skolorna och undervisningsmöjligheterna i Sunne kommun. Här finns också viktig gemensam fakta som gäller för alla skolorna.

Det finns små skolor i många av våra byar och vi har en av Sveriges modernaste högstadieskola. Sunne gymnasieskola består av SG/Södra Viken och SG/Broby. Här finns också en yrkeshögskola som verkar i nära samarbete med en av kommunens starka näringar: den grafiska industrin. 

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Till all personal inom skolan  

Frånvaro

Anmäl frånvaro/sjukanmälan:

Läs mer om frånvaro och sjukanmälan här

Länkar