Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Länkar

Sagolika Sunne

I Sunne finns små skolor i många av våra byar och vi har en av Sveriges modernaste högstadieskolor. På gymnasienivå finns tre skolor som även erbjuder kvalificerad yrkesutbildning i nära samarbete med kommunens starka näringar: skog, grafisk industri...