Eftersom många enskilda avlopp i Sunne inte uppfyller gällande bestämmelser behöver upprustningstakten öka. Därför driver miljö- och byggenheten avloppsarbetet i projektform, i geografiskt utvalda områden. Projektet kallar vi "Små avlopp-ingen skitsak".

Hur är avloppsprojekten upplagda?

Vi börjar med ett informationsutskick inom ett geografiskt utvalt område och bjuder samtidigt in berörda fastighetsägare till en informationskväll.

Därefter har fastighetsägarna ca två år på sig att komma in med uppgifter om vilken avloppsanläggning man har. Om denna inte är "godkänd" vill vi att en ansökan om tillstånd (krävs för upprustningen) också ska lämnas inom denna tvåårsperiod. Under dessa två år skickar vi även ut påminnelsebrev så man inte ska glömma bort sitt avlopp.

De fastighetsägare som miljöenheten inte fått kontakt med inom dessa två åren och som inte kommer in med några uppgifter/ansökan besöker vi och tittar på deras avlopp. Vi debiterar ca 790-1580 kr för detta besök (enligt kommunens beslutade taxa). Om vi bedömer att avloppet behöver rustas upp skriver vi ett beslut som innebär någon form av tvingande åtgärd. Varje avlopp måste bedömas var för sig.

Hur väljer vi ut vilka områden som ska vara med?

Det kan finnas flera orsaker till att just ett geografiskt område väljs ut. Hittills har statusklassningen på vattendrag i kommunen haft stor betydelse. Vill du veta vad statusklassning av vattendrag innebär kan du läsa mer under rubriken "VISS statusklassning av vattendrag" i högermarginalen. Vi har även försökt prioritera områden där Länsstyrelsen i ett planeringsunderlag pekat ut områden där hög skyddsnivå är lämpligt. Planeringsunderlaget hittar du i högermarginalen, i det finns även beskrivet vad olika begrepp som hög och normal skyddsnivå innebär. Planerad utbyggnad av det kommunala avloppsnätet påverkar också vilka områden som är lämpliga för oss att ta med i vårt avloppsarbete.

Områden som hittills varit med i projektet

2010 Öjervik, Bjälverud och runt Björka älv

2011 Elofsrud

2012 Backatjärnskanalen

2013 Inget nytt område

2014 runt Lerälven

2015 delar av Östra Ämtervik

Vilka områden kommer ingå i projektet de närmsta åren?

Hittills har vi inte haft en flerårig planering för vilka områden som ska prioriteras, vi har bestämt detta från år till år. Egentligen spelar det heller ingen roll om vi kommer till just ditt område inom snar framtid eftersom kraven som gäller har funnits i 15 år. Har du ett bristfälligt avlopp behöver du åtgärda detta redan idag även om ditt område inte ingår i något av våra projekt. 

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne