SchoolSoft

SchoolSoft är en skolplattform och en e-tjänst som används inom förskola och skolan. E-tjänsten är en administrativ tjänst som du använder för att till exempel hantera ditt barns placering. Skolplattformen är ditt dagliga verktyg där du har kontakt med lärare och pedagoger samt ansöker om ledigt och gör en sjukanmälan.

Inloggning med BankID

Vårdnadshavare som har barn placerade i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola kan logga in i både webbversion och app. BankID används för att logga in. Saknar du BankID, kontakta förskolan eller skolan för vidare hjälp. 

Instruktioner för att ändra förskole- och fritidsschema

I filmen nedan hittar du instruktion för hur du ändrar schema för tider på förskola och fritids i Schoolsofts app. Det är samma instruktioner om du ska hantera schema för ditt barn i förskolan som för fritids.