Ta klivet - börja gå! Det är temat för trafikantveckan 2019. Kombinera med en tipsrunda så har du chans att vinna fina priser

Tipsrundan är nu avslutad.
Nio vinnare har underrättats och priserna finns att hämta i kommunväxeln. 

Här nedan ser du frågorna och rätt svarsalternativ kommer här:

  1. Fråga 1: rätt svar är X. 6000steg
  2. ...rätt svar är 2. 7år
  3.  1. Min cykel  måste ha broms och ringklocka. Cyklar jag i mörker krävs även belysning och reflexer.
  4. 1. Ja, om jag är yngre än åtta år och det saknas cykelbana.
  5. 2. 2792 städer och 54 länder.
  6. X. 50%
  7. X. 40%
  8. 2. 12år
  9. X. Sagan om Sunne 2.0
  10. 2. 100meter

Rätt svar på utslagsfrågan: Bryggarbron är 75 meter från strand till strand.

På sidan https://sunne.se/trafikantveckan kan du läsa mer om vad som händer under Trafikantveckan den 16 -22 september.

Fråga 1: Hur många steg behöver vi minst gå per dag för att förbättra hälsan?
Svara på fråga 1:


Fråga 2: Hur många år ökar livslängden med 25 minuters rask promenad per dag?
Svara på fråga 2


Fråga 3: Vad säger lagen om cykelns utrustning?
Svara på fråga 3


Fråga 4: Får du cykla på trottoaren?
Svara på fråga 4


Fråga 5: Hur många städer och länder medverkade i Trafikantveckan förra året 2018?
Svara på fråga 5


Fråga 6: Hur stor procent av antalet resor är mindre än 5 km?
Svara på fråga 6


Fråga 7: Hur stor andel av totala växthusgasutsläppen kommer från transporter?
Svara på fråga 7


Fråga 8: Vid vilken ålder är barn mogna att cykla själv i trafiken?
Svara på fråga 8


Fråga 9: Vilket projektnamn har utvecklingen kring Sunnesundet fått?
Svara på fråga 9


Fråga 10: En Reflex kan öka din synlighet med hur många meter?
Svara på fråga 10


Utslagsfråga: Hur lång är Bryggarebron från strand till strand?
Dina kontaktuppgifter

Kontakt

Tina Näslund
Energi- och klimatrådgivare
E-post: tina.naslund@sunne.se
Tel: 073-2713674
Besök: Kvarngatan 6,
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14, 070-665 21 44
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne