Ved har flera miljömässiga fördelar. Det är jämfört med oljan förnyelsebart och lokalt producerat, samtidigt som rökgasernas försurningseffekt är liten. Det är också förhållandevis billigt att elda med, men det är viktigt att elda på rätt sätt.

Använd ackumulatortank

Eldar du ved i en panna ska du tänka på att elda mot en ackumulatortank. Då minskar utsläppen av hälsopåverkande ämnen radikalt. Samtidigt får du en bekvämare eldning och vedåtgången minskar.
Det är särskilt viktigt att du använder ackumulatortank om du bor inom tätort och ett krav om du eldar under våren.

Eld i braskamin

Elda på rätt sätt

Elda så att störande rök inte besvärar dina grannar. Veden ska vara torr och du ska inte pyrelda med strypt lufttillförsel.

Du får inte elda avfall. En vedpanna eller kamin är inte konstruerad för att eldas med annat än ved. Förpackningar, plast, målat virke, spånskivor och annat avfall får inte eldas. Det enda som är tillåtet är att använda lite papper för att tända med.

Miljögodkända pannor och kaminer

För att minska riskerna för störande eldning bör du alltid välja miljögodkända pannor och andra eldstäder. Lista finns på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts hemsida.
Se länk i högerspalten. 

Regler

I kommunens lokala föreskrifter finns regler som gäller för vår kommun. Därutöver har kommunen antagit en vedeldningspolicy.
I Boverkets byggregler (BFS 1998:38) finns regler som gäller vid nyinstallation av eldstäder.
Dessa dokument hittar du i högerspalten.

Klagomål på vedeldning

Besväras du av grannens vedeldning ska du alltid se till att först prata med honom eller henne. Får du inte det resultat du önskar kan du vända dig till miljöenheten med ditt klagomål.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne