En värmepumpsanläggning tar upp lagrad värmeenergi i berg, jord, luft eller vatten.

Solnedgång med halofenomen

En värmepump fungerar som ett kylskåp - fast tvärtom. Det vill säga att den hämtar värme på ett ställe (berg, jord, luft, vatten) och avger värme vid en högre temperatur på ett annat ställe med hjälp av en kompressor.

Om du ska installera en värmepump så ska du anmäla det till miljö- och byggenheten.
Se E-tjänst värmepumpsanläggning, anmälan/ansökan

En miljösanktionsavgift tas ut om du inte har anmält anläggande av värmepump.

Mer information om värmepumpar

På Svenska Värmepumpsföreningens hemsida hittar du mer information om värmepumpar. Se under rubriken Länkar