Här hittar du information om hur du energideklarerar och faktablad om uppvärmning av ditt hus.

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder.

När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Det är ägaren som ska visa dig deklarationen. 

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset 
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Genomförda åtgärder som föreslagits i energideklarationen är ett steg för att uppfylla dessa mål.

Kontakta enheten plan och projekt på Sunne kommun om du undrar över hur du ska gå tillväga med energideklarationen. Se under rubriken Kontakt

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 054-19 24 10
Rådgivningstider: 8.00-15.00 (lunchstängt kl 12-13),
måndag-fredag
Mejl: energiradgivning@forshaga.se
Webbplats: https://www.forshaga.se/ekr 

Länkar