Här kan du söka stöd och bidrag för solcellssystem som bidrar till en bättre miljö. Stödet är ett sätt att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet.

Sol

Stöd för solcellssystem

Solceller genererar elektricitet från solstrålning och systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Stödnivån är maximalt 20% procent till både privata och företag. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. 

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge som de avsatta pengarna räcker.

Hur söker man?

Hos länsstyrelsen kan du ansöka om investeringsstöd för installation av solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer, och till privatpersoner.

 

Råd om solceller

Har huset rätt förutsättningar? Hur stor ska anläggningen vara? Vilka stöd och intäkter kan jag få? Vad kostar det? Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör? 

Till Solelportalen för mer information och oberoende vägledning

Kontakt

Tina Näslund
Energi- och klimatrådgivare
E-post: tina.naslund@sunne.se
Tel: 073-2713674
Besök: Kvarngatan 6,
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne