Transport är ett område där alla kan vara med och bidra till minskade utsläpp i samband med resor och bilkörning. En tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från trafiken.

Trafiken är en stor källa till luftföroreningar, bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga både för människor och miljön. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Tillsammans kan åtgärderna göra stor skillnad.

Sparsam körning
Kör smart, bidra till minskade växthuseffekter och bränslekostnader genom att:

  • Kör med framförhållning, undvik onödiga stopp och kör med jämn gas och håll hastighetsgränserna
  • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt.
    Växla inte ner för tidigt, låt bilen rulla utan att koppla ur, på så hög växel som möjligt
  • Kontrollera däcktrycket och ta bort takbox och räcke när du inte behöver det

Tomgångskörning
Tänk på att slå av motorn när du stannar. I Sunnes tätorter får bilar köras på tomgång max en minut. Vid järnvägsövergången på Storgatan i Sunne ska du omedelbart slå av motorn vid bomfällning.
Varmkör inte bilen, använd motorvärmare istället. Varje gång du kallstartar bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen.

Måste du ta bilen?
Ungefär 80 procent av bilresorna som görs är kortare än 1 mil, de skulle ofta kunna ersättas med cykel eller kollektivtrafik. Passar inte något av de alternativen så finns också samåkning och miljöbilar.

Luftkvaliteten i Sunne

Vägslitage, uppvirvlat vägdamm, inbromsningar och avgaser orsakar höga partikelhalter i luften.  
Miljöenheten mäter partikelhalt (PM 10), bensen och kvävedioxid på Storgatan. 
Du kan läsa mer om luftkvaliteten i Sunne här