Kostnadsfri och opartisk rådgivning om olika energikällor, tips om hur du minskar klimatpåverkan, sparar energi och sänker dina energikostnader.

Hus

Mät och minska din elförbrukning

Här finns flera tips på hur du kan minska din elförbrukning. Du får också låna en elmätare av oss för att mäta hur mycket el dina hushållsapparater använder.
Till sidan mät och minska din elförbrukning

Om du själv vill söka information om energi och miljö eller få tips rekommenderas energivägledarnas gemensamma hemsida för Värmlands län. 

Det kan finnas bidrag du kan söka för energieffektiviserande åtgärder. Läs mer om Energibidrag solceller här

Kontakt

Leif Jansson
Tf, enhetschef, plan och projekt/trafik och park
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Låna en elmätare

Nu har vi elmätare att låna ut till dig som bor i Sunne kommun, för att du själv ska kunna mäta hur mycket hushållsapparaterna drar i energi. Kontakta Gun-Britt Olsson på Tekniska kontoret.