Mellan 1 april och 31 oktober kan du få hämtning även av ditt trädgårdsavfall. Hämtning sker var 14:e dag, fredagar udda veckor. Första tömning sker på långfredagen 10 april. Vecka 25 sker hämtningen redan på torsdagen 18/6 (Midsommarafton på fredag).

Hur beställer jag? 

Vill du beställa ett abonnemang på trädgårdsavfall kontakta kundtjänst på 0565 - 162 02. 

Hur fungerar det? 

Du kan antingen beställa ett abonnemang till dig själv, ett 370 liters kärl placeras hos dig som du lägger ditt trädgårdsavfall i.

Det finns även möjlighet att dela kärl med en granne, kostnaden delas då lika mellan fastigheterna. När det är dags för tömning är det viktigt att kärlet placeras på den adress som uppgavs vid tecknandet av abonnemanget.

Vad kan läggas i kärlet?

Allt som lämpar sig för kompostering, till exempel gräsklipp, löv, mossa, ogräs, mindre mängd fallfrukt, häckklipp, ris och små kvistar. 

Max vikt att stoppa i kärlet är 50 kg. 

Viktigt inför tömning 

  • Locket ska gå att stänga 
  • Trädgårdsavfallet ska ligga löst i kärlet 
  • Vi tar inte med det som ligger utanför kärlet 
  • Tänk på att fallfrukt väger tungt. Om du har mycket fallfrukt, dela upp det på flera hämtningar eller kör det själv till återvinningscentralen. 

Abonnemanget är löpande, om det inte sägs upp behålls kärlet vid fastigheten även under den period som det inte är någon hämtning. 

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne