Här finner ni svar på vanliga frågor kring matavfallshantering

Vad händer när jag valt att införa matavfallssortering?

Vi kör ut ett brunt kärl för matavfallet till dig som ställs bredvid det befintliga.
Dessutom får du påshållare, påsar för ett år samt en slaskskrapa.  

Måste jag sortera ut mitt matavfall?

Nej du måste inte, men genom att sortera ditt matavfall bidrar du till en bättre miljö och matavfallet kan återanvändas till annat.

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

Genom att sortera ditt matavfall kan vi återanvända det. Bland annat blir det biogas som är ett miljövänligt fordonsbränsle. Sedan används det behandlade avfallet till biogödsel.

Vad händer med matavfallet efter att sopbilen tömt mitt kärl?

Ditt matavfall körs till Karlskoga där det återvinns genom att man omvandlar det till biogas och biogödsel.

Biogasen kan användas som ett alternativ till bensin och diesel. Det gör stor nytta för miljön eftersom biogasen släpper ut mindre miljöfarliga ämnen.

Biogödsel kan användas för att ersätta konstgödsel för lantbrukarna.

Vad händer om jag inte slänger något i matavfallskärlet?

Slänger du ingenting i matavfallskärlet kommer ditt abonnemang efter en tid att övergå till osorterat.

Håller papperspåsen verkligen tätt för matavfall?

Ja, påsen är tillverkad för att klara av matrester. Sås och drycker bör däremot undvikas att hällas i påsen.  Är matavfallet mycket blött, låt det gärna rinna av i slasken innan du stoppar det i påsen. För optimal användning, använd tillhörande hållare för påsen. Hållaren hjälper till att få luft att cirkulera runt påsen, på så vis torkar matavfallet.

Hur får jag påsar?

Vi levererar en årsförbrukning av påsar en gång om året.

Mina påsar är slut, hur får jag nya?

Vi levererar en årsförbrukning av påsar en gång om året.
Skulle de inte räcka kan du hämta nya kostnadsfritt på Holmby återvinningscentral. 

Du har även möjlighet att beställa från kundtjänst på telefon 0565 - 162 02 eller på mail, tekniskaenheten@sunne.se

Beställ i tid för att undvika att få slut på påsar. Vid beställning levereras påsarna hem till dig inom 2 veckor.