Vi håller på för fullt med att införa matavfallssortering i Sunne kommun. När det blir din tur kommer du att få en ny soptunna (brunt kärl), påsar, hållare till påsarna samt en slaskskrapa för att kunna sortera ut ditt matavfall.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Att sortera matavfall i det bruna kärlet kommer att vara standardabonnemang för kommunen, med hämtning var 14:e dag. Eftersom taxan är miljöstyrande och matavfallet ska sorteras för att kunna tas om hand på bästa möjliga sätt, kommer det att bli dyrare om man väljer bort matavfallssorteringen.

Turordning

Kommunen har delats in i områden för när erbjudandet av matavfallsinsamling kommer att ske och turordningen ser ut såhär: 
Sunne tätort, kyrkbyarna och sedan landsbygden.

När det blir din tur kommer du att få hem en valblankett där du väljer vilket abonemang du vill ha i hushållet. Du som väljer matavfallssortering kommer att få kärl, påshållare, påsar  och informationsblad till dig i samband med starten.

Abonnemang

De alternativ som kommer att finnas med på valblanketten är nedanstående.

 1. Matavfall: Om du väljer att sortera ut ditt matavfall
  får du ett till kärl (brunt 140 liters) avsett för matavfallet. Kostnaden blir densamma som du har idag.
 2. Dela kärl: Detta val är för dig som idag delar kärl med
  en granne och vill sortera ut ditt matavfall.
  Eller om du vill börja dela matavfallskärl/restavfallskärl med en granne.
 3. Hemkompost: Detta val är för dig som idag har en godkänd hemkompost och inte vill ha ett matavfallskärl.
  Om inte hemkomposten är godkänd av kommunen måste en anmälan av denne göras till Miljö- och byggnadsnämnden. För anmälan debiteras en handläggningsavgift motsvarande 2,0 timmar enligt gällande taxa.
 4. Osorterat: Väljer du att inte sortera ut ditt matavfall behåller du det kärl som du har idag och hämtning 26 ggr/år. Kostnaden blir 500 kr högre för ditt abonnemang.

För mer information kring avgifter, se taxor

Nu är vi igång!

Nu är vi i full gång med att erbjuda sortering av matavfall.
Mer information kommer per post när vi är på gång i ditt område. 
Den energi och näring som finns i avfallet kan genom insamlingen bli till biogas där varje liten äppelskrutt kommer att göra stor skillnad för miljön.

Regeringen har satt upp ett mål att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2020. Nu är det dags för oss att dra vårt strå till stacken och börja sortera ut matavfall från hushållssoporna, ett arbete som kommer att ske etappvis i kommunen.

Vi räknar med att alla som vill ska kunna sortera ut sitt matavfall senast 2022.

Har du frågor?

Varmt välkommen att kontakta Sunne kommun 0565-160 00

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne