Mellan 1 april och 31 oktober kan du få hämtning även av ditt trädgårdsavfall. Hämtning sker var 14:e dag, fredagar jämna veckor.

Hur beställer jag? 

Vill du beställa ett abonnemang på trädgårdsavfall kontakta kundtjänst på 0565 - 162 02. 

Hur fungerar det? 

Du kan antingen beställa ett abonnemang till dig själv, ett 370 liters kärl placeras hos dig som du lägger ditt trädgårdsavfall i.

Det finns även möjlighet att dela kärl med en granne, kostnaden delas då lika mellan fastigheterna. När det är dags för tömning är det viktigt att kärlet placeras på den adress som uppgavs vid tecknandet av abonnemanget.

Vad kan läggas i kärlet?

Allt som lämpar sig för kompostering, till exempel gräsklipp, löv, mossa, ogräs, mindre mängd fallfrukt, häckklipp, ris och små kvistar. 

Observera att inga invasiva växter får läggas i trädgårdsavfallskärlet. Dessa ska sorteras separat!

Max vikt att stoppa i kärlet är 50 kg. 

Viktigt inför tömning 

  • Locket ska gå att stänga 
  • Trädgårdsavfallet ska ligga löst i kärlet 
  • Vi tar inte med det som ligger utanför kärlet 
  • Tänk på att fallfrukt väger tungt. Om du har mycket fallfrukt, dela upp det på flera hämtningar eller kör det själv till återvinningscentralen. 

Abonnemanget är löpande, om det inte sägs upp behålls kärlet vid fastigheten även under den period som det inte är någon hämtning. 

Kontakt

renhållning Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne