Sunne kommun arbetar vidare med att införa matavfallssortering. När det blir din tur får du ett valbrev samt en ny soptunna (brunt kärl) med tillbehör, för att kunna sortera ut ditt matavfall.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Att sortera matavfall i det bruna kärlet ingår i standardabonnemanget för kommunen, med hämtning var 14:e dag.
Eftersom taxan är miljöstyrande och matavfallet ska sorteras för att kunna tas om hand på bästa möjliga sätt, kommer det att bli dyrare om man väljer bort matavfallssorteringen.
För mer information kring avgifter, se taxor

Kommunen har delats in i områden för när erbjudandet av matavfallsinsamling kommer att ske och turordningen ser ut så här: Sunne tätort, kyrkbyarna och sedan landsbygden.

Välj vad som ska ingå i ditt abonnemang

När det blir din tur kommer du att få hem en valblankett där du väljer vilket abonemang du vill ha i hushållet. Du som väljer matavfallssortering kommer att få kärl, påshållare, påsar  och informationsblad till dig i samband med starten. I valbrevet finns också inloggningsuppgifter så att du kan gå in och göra dina val digitalt.

Tillsammans för en bättre miljö

Den energi och näring som finns i avfallet kan genom insamlingen bli till biogas, där varje liten äppelskrutt kommer att göra stor skillnad för miljön.

Regeringen har satt upp ett mål att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2030.
Nu drar vi vårt strå till stacken och sorterar ut matavfallet från soporna.

Vi räknar med att alla som vill ska kunna sortera ut sitt matavfall senast 2022.

Kontakt

renhållning Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

 

Har du frågor?
Varmt välkommen att kontakta kundtjänst.