Sunne kommun har nu infört matavfallssortering över hela kommunen. Från och med sommaren 2022 erbjuds även fritidshusen, möjlighet till utsortering av matavfall.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Att sortera matavfall i det bruna kärlet ingår i standardabonnemanget för kommunen, med hämtning var 14:e dag.
Eftersom taxan är miljöstyrande och matavfallet ska sorteras för att kunna tas om hand på bästa möjliga sätt, kommer det att bli dyrare om man väljer bort matavfallssorteringen.
För mer information kring avgifter, se taxor

Välj vad som ska ingå i ditt abonnemang

Du som väljer matavfallssortering kommer att få kärl, påshållare, påsar  och informationsblad till dig i samband med starten. 

Tillsammans för en bättre miljö

Den energi och näring som finns i avfallet kan genom insamlingen bli till biogas, där varje liten äppelskrutt kommer att göra stor skillnad för miljön.

Regeringen har satt upp ett mål att minst hälften av allt matavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2030.
Nu drar vi vårt strå till stacken och sorterar ut matavfallet från soporna.

Kontakt

renhållning Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

 

Har du frågor?
Varmt välkommen att kontakta kundtjänst.