Stationer för hundbajspåsar finns nu runt om i Sunne tätort samt i Gräsmark, Rottneros, Lysvik, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik.

Ta gärna fler påsar, men ta ut dem en i taget eftersom de annars lätt kan fastna i behållaren. På kartan ser du var stationerna för påsar samt hundlatrinerna finns i tätorten. 

Placering av stationer för hundpåsar och hundlatriner i Sunne tätort

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne