Det finns tio återvinningsstationer placerade i kommunen. Här kan du lämna ditt källsorterade avfall, exempelvis förpackningar och tidningar, mjuk- och hårdplast, metall och glas.

FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen), är ett företag inom återvinningsbranschen som ansvarar för cirka 5 000 återvinningsstationer runt om i landet, däribland alla återvinningsstationerna i Sunne kommun. 
Till e-tjänsten hos FTI för att anmäla om det är skräpigt eller fullt på återvinningsstationen

Här finns återvinningsstationerna

 • Sunne: Arenavägen (Sporthallen) och Sörgårdsgatan (vid Jysk).
 • Lysvik: Reningsverket
 • Gräsmark: Reningsverket
 • Västra Ämtervik: Bergakorset
 • Östra Ämtervik: Prästbol
 • Rottneros: Villastaden
 • Stöpafors: Diner 45
 • Mallbacken: Fotbollsplanen
 • Lövstaholm: Fd. lanthandeln

Det här lämnar du på återvinningsstationen

Här kan du läsa mer om vad som ska lämnas på annan plats än  återvinningsstationen

 • Plastförpackningar till exempel plastflaskor, tvättmedelsdunkar, ketchupflaskor, plastpåsar, plastfolier, förpackningschips
 • Pappersförpackningar till exempel kartong, mjölkpaket, wellpapper, pastapaket, presentpapper
 • Tidningar, Kataloger, reklam, tidskrifter, vecko- och dagstidningar
 • Metallförpackningar till exempel konservburkar, kaviartuber, penseltorra färgburkar, plåtlock, kapsyler
 • Glasförpackningar till exempel engångsglas, flaskor, burkar. Färgat och ofärgat glas var för sig.
  OBS! Lämna absolut inte porslin, keramik, stengods, fönsterglas, spegelglas, bilrutor eller annat främmande glas, det ska lämnas på Holmby återvinningscentral.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Återvinningscentral, Holmby
E-post: holmbyavc@sunne.se
Tel: 0565-162 21
Besök: Holmby 24
Adress: 115. Holmby Åvc, 686 80 Sunne

 

Kontakta FTI för frågor om återvinningsstation: 
Ring 020-088 0311
eller
använd E-tjänst för klagomål: Rapportera skräpig eller full återvinningsstation 

Sopor.nu

Till sopor.nu, Sveriges avfallsportal. Här finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.